Don Carlos
Verdi, G.

 

  • ZeneszerzőGiuseppe Verdi
  • SzövegíróJoseph Méry Camille Du Locle
  • RendezőMikó András
  • Színpadra állítottaBoschán Daisy
  • DíszlettervezőForray Gábor
  • JelmeztervezőMárk Tivadar
  • KarigazgatóStrausz Kálmán
  • KözreműködikBudapesti Stúdió Kórus Honvéd Férfikar

Történik: Spanyolországban, a XVI. század közepén. 

 

I. FELVONÁS 

 

Kolostorában egy szerzetes (a volt császár, V. Károly) férfikar hangjai mellett ítéletet mond birodalomteremtő, világhódító tervei fölött, és bűnbocsánatért esdekel. -Don Carlos bizalmas jóbarátja Posa márki, csak neki meri elmondani, hogy még most is szereti volt menyasszonyát, Erzsébetet, akit politikai okokból II. Fülöp király vett el feleségül. Posa Flandria keserű sorsáról emel szót barátjának. Don Carlos átérzi Posa szavait és erre kifejezést is adnak a nagyszerű és közismert Szabadságkettősben. - Udvarhölgyek lágy éneke szól Erzsébet kertjében, őt várják, de jön Don Carlos, és az etikett szabályaira fittyet hányva beszélni akar Erzsébettel. Eboli hercegnő bajt keverne, de segít a hű Posa, aki megmenti barátját a kimagyarázkodástól, amikor a belépő Fülöpnek elpanaszolja a nép szörnyű nyomorát. A király kiábrándult és érzéketlen, nem hatja meg senki más baja, elég a magáé, de a kitűnő Posa márkival szemben határozott bizalmat és rokonszenvet érez. 

 

II. FELVONÁS 

 

Eboli szerelmes Carlosba, de amikor megtudja, hogy ő még mindig Erzsébetet szereti, meggyűlöli az infánst és barátját, Posát, akiknek veszélyes ellensége lesz. Autodafé lesz, erre tódul a nép és az udvar. Carlos egy flandriai küldöttség élén merészen a király elé lép, és a flamandok elmondják panaszaikat. A királyt bosszantja Carlos sértő magatartása, és nem teljesíti a küldöttek kéréseit. Carlos karddal támad a királyra, de Posa - mindkettejük érdekében - lefegyverzi őt. Carlos börtönbe kerül. 

 

III. FELVONÁS 

 

Fülöp király éjjel palotája termeiben bolyong, nem tud aludni a történtek miatt. Áriája rendkívül ismert és népszerű. Kéreti a főinkvizitort, hogy adjon tanácsot a válságos helyzetben. A nagy hatalmú pap érkezését komor rézfúvósok kísérik. Tanácsa: Carlost meg kell ölni! Eboli tudatta a királlyal, hogy Erzsébet egy ládikában még mindig őrzi Carlos képét. A király felelősségre vonja feleségét, mire az elájul. Posa és Eboli segítik fel. Szenvedélyes áriájában Eboli bevallja bűneit, a királyné megfosztja érdemrendjétől és száműzi. Posa meglátogatja Carlost a börtönben. A flamad titkos iratokat Posa őrzi, de lelöveti őt az inkvizició.A nép forradalommal felel, Carlos szabadságát követeli. Carlos Flandriába készül, de előbb el akar búcsúzni Erzsébettől. A király rajtakapja őket. Ez Carlos halálát jelentené, de V. Károly megjelenik, és magával viszi Carlost a kolostorába. 

 

 

 
 

Fotó: Dusa Gábor, Éder Vera, Mezey Béla