Anna-Marie Holmes – Solymosi Tamás / Adolphe Adam

A KALÓZ

klasszikus balett 12

2024. június 30., vasárnap 11:00

Magyar Állami Operaház

Ajánló

Klasszikus balett három felvonásban

Az előadás hossza: , 2 szünettel.
A balett cselekményét az angol romantikus költőnemzedék óriása, Lord Byron 1814-es híres verse, A kalóz inspirálta. A költemény főhőse, Konrád a „végzetes ember”, akit Szerb Antal így jellemez: „Arca szép, de sötét kifejezésű, egyszerre vonzó és visszataszító. Amikor belép valahová, az emberek döbbenten elhallgatnak. Valami zordon titok borong körülötte, valami súlyos bűn árnyéka hull rá, de ő gőggel viseli a magányt és a titkolt szenvedést. Ha szeret, szerencsétlenséget hoz arra, akit szeret, a hűséges és tiszta lelkekre, és amikor meghal, az utolsó pillanatban is büszkeséggel néz a sors szemébe.” A kalóz kalandokkal teli, feszülten izgalmas történet, melyben éppúgy helyet kap a szerelem, az árulás, az életveszély és a hajótörés, mint a végső megmenekülés. A versnek akkora sikere volt, hogy a balettmesterek nem sokkal a megjelenése után, már az 1820-as években több helyen színpadra vitték. Az 1856-os párizsi előadás szenzációja a hajótörés színpadtechnikai megoldása volt.  Anna-Marie Holmes 1997-ben koreografálta saját verzióját a Boston Ballet számára, amelyet 2017-ben Solymosi Tamás balettigazgatóval közös, új verzióban, a Magyar Nemzeti Balett művészeinek előadásában láthatott először a budapesti közönség.

A zenei anyag Anna-Marie Holmes változata. Zenéjét szerkesztette, átdolgozta, áthangszerelte: Kevin Galiè.

Részletek

Helyszín
Magyar Állami Operaház
Dátum
2024. június 30.
Kezdés ideje
11:00
Befejezés ideje
13:30

Cselekmény

Prológus
Egy kalózhajó fut a nyílt vízen Törökország felé, rajta a kapitánya, Conrad, valamint szolgája és barátja, Birbanto.

1. felvonás - A Bazár
A bazár hangos forgatagában Lankendem árulja rabszolgalányait nagy buzgalommal. Conrad hirtelen egy erkélyen megpillantja Medorát és azonnal beleszeret.
Amikor harsonaszóval megérkezik a kormányzó Seyd Pasa, Lankendem három fiatal nőt mutat be neki, akiket szeretne eladni. A pasának egyik sem tetszik, mindhármat visszautasítja. Ekkor Lankendem bemutatja neki a rejtélyes Gulnaret. A Pasa azonnal megveszi a nőt. Lankendem Medorát is megmutatja, aki mindenkit elbűvöl szépségével. A Pasa képtelen ellenállni ilyen kísértésnek, és őt is megvásárolja. Conrad utasítja szolgáját, Alit, hogy rabolja el Medorát, majd a kalózok lerohanják a falut és magukkal viszik Lankendemet is titkos búvóhelyükre, a kalózok barlangjába.

2. felvonás - A kalózok barlangja
Conrad és Medora végre együtt lehetnek. Conrad megmutatja Medorának a búvóhelyét. Birbanto hívja a kalózokat, hogy hozzák elő a lopott kincseket, a rabszolgalányokat és Lankendemet is. Medora, Conrad és Ali táncolnak a többiek szórakoztatására, majd Medora – szerelmükre hivatkozva – a többi rabszolgalány felszabadításáért könyörög Conradnál. Conrad bele is egyezik, de Birbanto tiltakozik a gondolat ellen és megpróbálja a kalózokat a Conrad elleni lázadásra biztatni. Conrad tekintélye és ereje azonban elég ahhoz, hogy eltérítse a kalózokat ettől a tervtől.
Birbanto ekkor újabb csalárd tervet eszel ki: álomelixírrel permetez be egy rózsát, és arra kényszeríti Lankendemet, hogy adja azt Medorának. A lány mit sem sejtve, Conradnak nyújtja azt. Conrad belélegzi a virág illatát és kábult álomba merül. A kalózok visszatérnek a barlangba és megpróbálják elrabolni Medorát. A küzdelemben a lány megragad egy tőrt és megvágja Birbanto karját.
A nagy zűrzavarban Lankendem visszaszerzi Medorát és vele együtt megszökik. Birbanto meg akarja ölni Conradot, de Conrad szolgája, Ali megzavarja őt. A kábult és összetört szívű Conrad felfedezi, hogy Medora eltűnt. Birbanto úgy tesz, mintha semmiről se tudna és hűséget fogad Conradnak.

3. felvonás
Első szín - A Pasa palotája
Gulnare a Pasát szórakoztatja, amikor megérkezik Lankendem a lefátyolozott Medorával. A Pasa örvendezik, hogy Medora visszakerült hozzá, és bejelenti, hogy ő lesz az első számú felesége.

Második szín - A kert
Elbűvölve szépséges asszonyaitól, a Pasa a háreméről álmodozik pompás kertjében.

Harmadik szín - A pasa palotája
A pasa arra ébred, hogy megérkezik a zarándokoknak álcázott Conrad, Birbanto és a kalózok egy csoportja. A pasa meghívja őket a palotájába. Medora felismeri a zarándoknak öltözött Conradot. Hirtelen a zarándokok ledobják köntöseiket és felfedik kalóz mivoltukat. A palotában káosz uralkodik. Conrad és emberei elkergetik a pasát, őreit és asszonyait. Mindenki győzelmi táncot jár. Hirtelen megjelenik a Gulnarét üldöző Birbanto, aki Conraddal és Medorával találja szembe magát. Medora felfedi Birbanto árulását, akit Conrad lelő. Conrad, Medora és Gulnare a hajóra menekülnek, amellyel tovább indulhatnak.

Negyedik szín - A vihar
A kalózhajó siklik a békés tengeren. Conrad a kormánykeréknél áll, karjaiban tartja szerelmét Medorát. Hirtelen vad vihar villámai cikáznak az elsötétült égen. A szelek összetépik a vitorlákat és egy felvillanó villámcsapás félbetöri a hajó árbocát. A hajó süllyedni kezd a könyörtelen, vad, viharos vízben.

Epilógus
Ahogy a szél lecsendesedik és a tenger lassan megnyugszik, fényes hold emelkedik az égre. A holdfény megvilágítja Conradot és Medorát, akik egy sziklába kapaszkodva menekültek meg a hajótörésben. A két szerelmes hálát ad csodálatos túlélésükért, amely szerelmük erejét bizonyítja.

Kritikai visszhang

"Pazarul hagyományos előadás, tele színekkel és gazdagon kidolgozott részletekkel – az első felvonásban még egy működő szökőkút is volt. Az elengedhetetlen hajó nagyon impozáns volt, Rományi Nóra jelmezei pedig, bár szükségszerűen kopottak, nagyon szépek voltak, és jól illeszkedtek a mozgáshoz."

Gerard Davis, Dance Europe