Giampaolo Testoni

FANTASIO & FORTUNIO

mix opera 14

március 19., vasárnap 19:00

Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
Elmarad Elmarad

Vígoperák egy felvonásban, olasz nyelven, magyar és angol felirattal

Magyarországi bemutató

Az olasz Giampaolo Testoni olasz zeneszerző a francia romantikus Alfred de Musset darabjai alapján írta a szövegkönyvet saját egyfelvonásos operáihoz, a Fantasióhoz és a vele párban látható Fortunióhoz.

Részletek

Helyszín
Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
Dátum
2023. március 19.
Kezdés ideje
19:00
Befejezés ideje
22:20

Giampaolo Testoni

Fantasio

A fiatal és tétlen Fantasio a királyi udvarban annak a megboldogult udvari bolondnak a ruháját veszi fel, akit a Királylány nagyon szeretett. Mindezt azért, hogy elérje egyetlen célját az életben: valaki őt is szeresse. A Fantasio a képzelet és a valóság határmezsgyéjén játszódik – olykor szinte eldönthetetlen, mi tartozik a fantázia, és mi a realitás világához. Maga a címszereplő is más próbál lenni az általa elképzelt világ színpadán, mint a valóságban, amire nemcsak álruhája utal, hanem az is, hogy a zene-szerző a szerepét női hangra írta.

Zeneszerző
Giampaolo Testoni
Alfred de Musset nyomán a szövegkönyvet írta
Giampaolo Testoni
Fordította
Anger Ferenc
Nyelvi lektor
Kovács Mária Anna
Rendező
Harangi Mária
Játéktér
Harangi Mária
Jelmeztervező
Márton Richárd
Koreográfus
Sebestyén Csaba

Giampaolo Testoni

Fortunio

Fortunio, az ifjú diák álruhában lesz gazdája feleségének segítségére: miközben palástolja, hogy a nő egy másik férfival találkozik, az addig fásult életet élő, unatkozó címszereplő maga is rátalál a szerelem szépségére. A zenés komédia a szerelem és az illúziók világát rajzolja meg, melyben a főszereplők álruhát öltenek, s így a látszatból és a megtévesztésből humoros és keserű játékok, félre-értések sora jön létre. Fortunio szerepét női hangra írta a komponista, ami szintén azt sugallja, hogy a címszereplő távolodni próbál a maga valóságától, és a saját képzelete által teremtett világ színpadán kísérli meg lejátszani az életét.

Zeneszerző
Giampaolo Testoni
Alfred de Musset nyomán a szövegkönyvet írta
Giampaolo Testoni
Fordította
Anger Ferenc
Nyelvi lektor
Kovács Mária Anna
Rendező
Harangi Mária
Játéktér
Harangi Mária
Jelmeztervező
Márton Richárd
Koreográfus
Sebestyén Csaba

Előadások

Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
19. Eiffel Premier bérlet
Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
26. Mészöly Katalin bérlet
Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
32. Szumrák Vera bérlet
Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
20. Rozsos István bérlet
Eiffel Műhelyház – Bánffy Miklós terem
39. Miller Lajos bérlet

Cselekmény

Fantasio
A Király bejelenti Ruttennek, a titkárának, hogy lányát, Elisabettát hozzá adja egy idegen Herceghez, aki hamarosan megérkezik. 
Egy kocsma előtt két fiatalember, Hartman és Spark jókedvű beszélgetésébe csatlakozik barátjuk, a búskomor Fantasio, aki unalmában valamiféle álomvilágba vágyik. Kapóra jön számára, hogy elhalad mellettük a nemrég elhunyt udvari bolondot, Saint Jeant gyászoló menet. Ugyanis ekkor elegyedik szóba egy sírásóval, aki arra buzdítja Fantasiót, hogy jelentkezzen a Király új udvari bolondjának. Fantasio megfogadja a tanácsot. 
Egy fogadóban Marinoni, a Herceg szárnysegédje, megosztja a Herceggel, milyen információkat gyűjtött az ismeretlen Elisabettáról. A Herceg ruhát és szerepet cserél Marinonival, hogy közelebbről megfigyelhesse Elisabettát anélkül, hogy az megsejthetné valós kilétét, s abban bízik, hogy így magába is bolondíthatja a lányt. 
A Király kertjében, a bolondnak öltözött Fantasio egy bokor mögül meglesi Elisabettát, aki elmondja Nevelőnőjének, mennyire szomorú a politikai okokból rákényszerített házasságkötés miatt. A Nevelőnő távozik, Elisabetta pedig rátalál Fantasióra, és beszélgetni kezdenek. Beszélgetésüket a Király, az ezredesnek öltözött Herceg és a Hercegnek öltözött Marinoni érkezése szakítja félbe. A lány ellenszenvet érez az „ál”-Herceg iránt, így távozik, ám a (valódi) Herceg utánamegy, de ő sem nyeri meg a lány tetszését. 
A palotában a Király megkérdezi esküvőjére készülő lányától, hogy valóban férjhez akar-e menni, és megvallja neki, hogy ő maga sincs lenyűgözve a(z álruhás) Hercegtől, még kevésbé a(z álruhás) szárnysegédtől. A függöny mögött bujkáló Fantasio a Király távozása után előlép, és elárulja a lánynak, hogy tudja, miért szomorú, de ismét eltűnik, mikor belép a feldúlt Nevelőnő, aki feltárja Elisebettának az igazságot a ruhát cserélt jegyeséről és annak segédjéről. Rutten hirtelen érkezése szakítja őket félbe, aki elmeséli az iménti incidenst: miközben a Herceg lóháton tartott a palotába, valaki a magasból lerántotta a parókáját. Kiderült, hogy Fantasio volt a tettes, akit a Király rögtön börtönbe is vetett. 
Elisabetta és Nevelőnője meglátogatják Fantasiót a börtönben, a fiú felfedi nekik kilétét: ő csupán egy egyszerű, nincstelen polgár, aki a bolondálarc mögött próbált menedéket találni a gondok elől. Behallatszik Flamel, a Király apródjának híradása: a Herceg esküvő nélkül távozik, és hadat üzen a Királynak. Elisabetta és Fantasio kettesben maradnak. A Hercegnő megkönnyebbül a hírek hallatán, és gyengédséget érez Fantasio iránt, aki úgy dönt, elhagyja a bolond szerepet. Ám a lány visszaadja neki szabadságát, és arra kéri őt, térjen vissza a palotához, és öltse fel ismét a bolondruhát: úgy szeretné újra látni, ahogy megismerte őt, hogy ismét hallgathassa fantáziával és álmokkal teli szavait. 

Fortunio
Andrea, a féltékeny jegyző kérdéseivel ostromolja a feleségét, Giacomettát, mert megtudta, hogy egy idegen férfi járt nála. A nő ezt tagadja, ám amikor férje távozik, előhívja a szekrényben rejtőző szeretőjét, Clavaroche-t. A férfi szerint e kínos helyzetre az a megoldás, ha kerítenek egy „gyertyatartó embert”, aki majd palástolja további szerelmi légyottjaikat.
A jegyző irodájában dolgozó diák, Landry, beszámol diáktársainak, Guglielmónak és Fortuniónak a Giacomettához beosonó titokzatos férfiról. Kiderül, hogy Fortunio szerelmes Giacomettába. 
Giacometta a kertjükben Pietróval, a kertésszel beszélget, várva, hogy az végre távozzon, és Maddalenától, a szobalánytól megtudhassa, ki az a három ifjú a jegyző irodájában. Fel akarja deríteni, van-e köztük olyan, aki alkalmas lenne a gyertyatartó szerepére. Maddalena elmondja neki, hogy közülük a gyengéd Fortunio feltehetően titokban szerelmes Giacomettába. A szobalány elénekli a nőnek azt a szerelmes dalt, amit magától a fiútól hallott: ez nyilvánvaló bizonyítéka a ház asszonya iránt érzett szerelmének. Giacometta megbizonyosodik arról, hogy ő a megfelelő fiatalember. 
A jegyző lakása ebédlőjében vagyunk, az asztal vacsorára van terítve. Landry és Guglielmo tudják, hogy Fortunio meghívást kapott, és felhánytorgatják neki, hogy állandóan a jegyző házában sürög-forog, a jegyzőné nyomában jár. 
Clavaroche és Giacometta bejönnek az ebédlőbe. A férfi, aki elnyerte a jegyző kegyeit, nevetve kérdezi Giacomettától, miként sikerült Fortuniót meggyőzni, hogy vállalja a gyertyatartó szerepét. Ekkor lép be Andrea és Fortunio. Clavaroche, aki még nem ismeri a fiút, bemutatkozik neki, majd a jegyző elénekel egy otromba dalocskát, amit még az esküvőre komponált, és felkéri Giacomettával együtt Fortuniót, hogy ő is énekeljen egy szép dalt. Giacomettát elbűvöli Fortunio dalának a szövege, és alig tudja palástolni, kezdődő vonzalmát a fiú iránt. Clavaroche-t felháborítja Giacometta érdeklődése Fortunio iránt. Felszólítja a nőt, hogy kergesse el Fortuniót: szabaduljon meg a gyertyatartótól, aki immár, tekintettel a jegyzővel kialakult barátságára, feleslegessé vált. Fortunio egy függöny mögé bújva végighallgatta az egész beszélgetést. Amikor Giacometta egyedül marad, Fortunio kijön a függöny mögül, megvallja szerelmét és afölötti kétségbeesését, hogy az asszony csupán eszközként használta. Giacomettát felkavarják Fortunio szavai, és elmondja a fiatalembernek, hogy sohasem akart neki ártani. A kettejük között felszikrázó szerelem egy gyengéd csókban ölt testet. Fortunio búcsút vesz Giacomettától, aki ott marad keblére szorítva a Fortunio által írt szerelmes dal szövegét. Kintről a kissé kapatos jegyző hangját halljuk, amint újra elénekli az esküvőjére írt otromba dalocskát.